2012 12 09 0029

Zuid Nederlands Fanfare Initiatief

Als talentontwikkelaar kan het ZNFI op termijn ook een essentiële taak op zich nemen voor wat betreft muzikale ontplooiing en ontwikkeling voor de jeugd. In een soort van top-down beweging liggen er in de toekomst kansen om ook de jeugd in onze ziens – en werkwijze aan te spreken.
Ónze manier! 
Hoe gaat het Zuid Nederlands Fanfare Initiatief te werk?
We zien vele muzikale kansen binnen de huidige aantallen van actieve muzikanten. De vraag is echter of deze situatie blijft bestaan? Waarschijnlijk wordt het aanbod in de toekomst in veel dorpen steeds kleiner. Er zal een herbezinning plaats moeten vinden en ook fysiek een hergroepering. Hoe dat nieuwe muzikale landschap er dan uit komt te zien blijft koffiedik kijken. Een ding is zeker, de initiatieven zullen uit de muziekwereld zélf moeten komen.