2012 12 09 0029

Zuid Nederlands Fanfare Initiatief

Er zit muziek in !  Adembenemend. In emoties gedompeld.
Veel muziekverenigingen komen voor een cruciale vraag te staan óf en hoe ze verder kunnen gaan. Men wil echter 
niet met lede ogen berusten in de afbrokkeling van aloude tradities. Hoe kunnen we verder, wat is de juiste methode? Wie het antwoord heeft mag het zeggen. De tijd dringt en naarstig zoeken naar nieuwe concepten is gewenst. Er is er een initiatief ontstaan wat een mogelijk antwoord biedt: het Zuid Nederlands Fanfare Initiatief !

Een aantal vrijwilligers 
o.l.v. top dirigent Chris Derikx is op zoek gegaan naar een sprankelend, nieuw initiatief en zie het Zuid Nederlands Fanfare initiatief is geboren!

Het ZNFI gaat in op de nieuwe kansen en mogelijkheden die er liggen bij de muzikanten, maar wellicht ook in
 combinatie met het bedrijfsleven: muziek als ontspannende en vooral ook bindende factor voor relatiebeheer en netwerken. Daar ligt nog een redelijk onontgonnen terrein met veel mogelijkheden. Dit initiatief gaat nog steeds uit van een omgeving die heel veel kansen biedt.
Op een positieve manier kijken naar de huidige stand van zaken en kijken waar nieuwe kansen liggen, dat is wat het Zuid Nederlands Fanfare Initiatief wil. Het ZNFI denkt in dit vraagstuk een belangrijke rol te kunnen gaan spelen.